KONTAKTINFORMĀCIJA

Sazinieties ar mums

Kontakti

SIA “Vital Health Global”,

Vienotais reģistrācijas Nr. 40203121224

PVN kods LV40203121224

Jur.adrese: Dignājas iela 3C – 5A, Rīga, LV-1004

Banka: AS “SEB banka”

SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X

Bankas konts: LV71UNLA0055000516316